Regulamin pobytu

Prosimy o zapoznanie się z zasadami pobytu w obiekcie Osada Stara Rzeka.
Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu dokonania rezerwacji.

Właścicielem obiektu jest:

Osada Stara Rzeka Spółka Z O.O. Sp.K.
Ul. Nowy Świat 8
86-150 Osie
NIP: 5592053629
Regon: 386509256

Reprezentowany przez panią Ewę Otlewską

Tel: +48 696 283 281
E-mail: kontakt@osadastararzeka.pl

Osoby korzystające z pobytu w obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi. Osoba dokonująca rezerwacji w obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej rezerwującym.

Informacje podstawowe:

1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.
2. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.1997 r. O ochronie danych osobowych. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

Regulamin rezerwacji:

1. Dokonanie rezerwacji jest możliwe poprzez stronę internetową osadastararzeka.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 696 283 281 bądź poprzez e-mail : kontakt@osadastararzeka.pl
2. W celu potwierdzenia rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 40% całej rezerwacji w ciągu 24 h.
3. Dokonanie płatności na stronie osadastararzeka.pl odbywa się poprzez system płatności, udostępniony w panelu rezerwacji lub przelewem tradycyjnym. Nr konta :
57109016780000000146603309 Bank Santander
4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
5. Właściciel ma prawo anulować rezerwację wstępną w ciągu 24 h bez podania przyczyny.
6. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty, po uwzględnieniu kwoty zadatku, dokonywana jest w dniu przyjazdu gotówka, kartą lub przelewem tradycyjnym.
7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł.

Odwołanie rezerwacji:

1. Anulacji rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy. Obiekt nie obciąży rezerwującego żadnymi opłatami, a zadatek zostanie zwrócony.
2. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem.
3. Zadatek można przenieść na inny termin, jeśli zmiana nastąpi do 14 dni przez przyjazdem.

Zameldowanie oraz wymeldowanie:

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu odjazdu.
2. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy.
3. Rezerwujący po przyjeździe sprawdza wszelkie uszkodzenia, np. Mebli, sprzętu i w razie zauważenia jakichkolwiek zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.
4. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
5. W przypadku korzystania z domku większej ilości osób niż podano w rezerwacji, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjach bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
6. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez właściciela obiektu.
7. W przypadku skrócenia czasu pobytu niezależnej od właściciela Obiektu, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

Regulamin Pobytu:

1. Goście zobowiązani są w szczególności do :
utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;
Korzystania z urządzeń Obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
Oddania domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru ( śmieci powinny być wystawione przed domek, naczynia umyte).
W sytuacji niedostosowania się do zaleceń, kaucja nie zostanie zwrócona.
2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia ( Palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych m.in. na tarasach obok domków).
3. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania głośnych imprez.
4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialna i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
5. Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu o wszelkich uszkodzeniach i zniszczeniach powstałych w trakcie pobytu.
6. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad BHP i ppoż podczas pobytu, a w szczególności podczas grillowania, palenia ogniska, przebywania na tarasie widokowym, w trakcie korzystania z balii czy sauny.
7. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku. Wnoszenie materiałów wybuchowych i łatwopalnych jest zabronione. Rzucanie niedopałków papierosów na terenie obiektu Osada Stara Rzeka również surowo zabronione.
8. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy z gościem bez zwrotu pieniędzy.
9. Użytkownicy domku mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia zgodne było z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
10. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.
11. Rozpalanie ogniska jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
12. Przed zakończeniem ogniska należy upewnić się czy ogień został dokładnie ugaszony.
13. Na czas nieobecności w obiekcie prosimy o wyłączenie urządzeń elektrycznych, zamknięcie okien i drzwi, wygaszenie kominka.
14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa ich czynów oraz zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
15. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci.
16. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
17. Pobyt z pupilem łagodnej rasy jest akceptowany ( dodatkowa opłata za pupila 200 zł za pobyt). Obowiązkiem właściciela jest przedstawienie dowodu na zaszczepienie pupila przeciwko wściekliźnie.
18. Goście są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach na terenie obiektu i w domkach.
19. Goście ponoszą odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Powinni dbać o to, aby ich pupile nie wyrządziły krzywdy innym przebywającym oraz nie zakłócały innym spokoju. Poza domkiem psy powinny być trzymane na smyczy.
20. Obowiązuje zakaz pozostawienia zwierząt w domkach czy na terenie obiektu bez opieki właściciela.

Informacje dodatkowe:
1. Oferujemy bezpłatny parking.
2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież samochodu.
3. Bramę wjazdową goście zamykają sami.
4. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny internet wi-Fi.
5. Drewno do kominka, balii i sauny jest dostępne za dodatkową opłatą.

Reklamacje:
1. Goście mają prawo składać reklamację dotyczącą usług świadczonych przez obiekt.
2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłane drogą elektroniczną na adres kontakt@osadastararzeka.pl w terminie do 10 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w obiekcie, lub jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, w terminie do 10 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
3. Obiekt zastrzega sobie 10-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin korzystania z balii:

1. Balia jest integralną częścią obiektu „Osada Stara Rzeka“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z balii jest dozwolone dla osób powyżej 16.roku życia.
4. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.
5. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:
z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi, z podwyższoną temperaturą ciała,
kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
6. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie obiektu Osada Stara Rzeka nie ponosi odpowiedzialności.
7. Przed wejściem do balii należy:
Dokładnie umyć całe ciało, zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, zdjąć okulary i szkła kontaktowe, zdjąć obuwie
8. Goście zobowiązani są do samodzielnego rozpalenia i pilnowania pieca – do dokładania drewna aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody. Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2h – 4h godzin. Pokrywy balii nie zdejmujemy w trakcie nagrzewania wody.
9. Balia udostępniana jest dla wszystkich gości przebywających w obiekcie Osada Stara Rzeka, a woda jest regularnie wymieniana i kontrolowana. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
1. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
12. Zabrania się wnoszenia do balii napojów w szklanych pojemnikach. W domkach są dostępne plastikowe kieliszki.
13. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
14. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące.
15. Wychodząc z balii należy zachować ostrożność, gdyż stopnie mogą być śliskie.

Regulamin korzystania z sauny zewnętrznej:

1. Sauna zewnętrzna jest dostępna dla wszystkich gości obiektu. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
2. Za rozpalenie pieca w saunie odpowiedzialny jest gość, który następnie zobowiązany jest do samodzielnego podkładania drewna, w celu uzyskania oczekiwanej temperatury. Drewno i rozpałka są udostępnione.
3. W saunie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na raz.
4. Nie należy dotykać elementów pieca sauny – mogą być bardzo gorące.
5. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
6. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
7. użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
8. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
9. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
10. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.
11. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
12. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
13. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
14. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
15. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
16. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
17. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
18. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
19. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
20. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
21. Na teren sauny zabrania się:

1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
2. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
3. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
4. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
5. wnoszenia napojów alkoholowych,
6. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za
nieprzyzwoite lub obraźliwe,
7. palenia tytoniu,
8. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

22. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
23. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.
24. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
1. bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
2. osobom z chorobami krążenia,
3. osobom chorującym na cukrzycę,
4. osobom nietrzeźwym,
5. kobietom ciężarnym,
6. kobietom w czasie menstruacji.
25. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
26. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie
powyższe punkty regulaminu.
27. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

Regulamin korzystania z tarasu widokowego:

a.i.1. Taras widokowy jest ogólnodostępny.
a.i.2. Zabrania się wspinaczki po poręczach oraz stawania nogami na stalowych linach będących konstrukcją balustrady.
a.i.3. Zabrania się pozostawiania na tarasie dzieci i młodzieży bez opieki dorosłych.

Regulamin korzystania z siatki wewnątrz domku:

a.i.3.a.i.1. Siatka służy do leżakowania, nie wolno na niej skakać.
a.i.3.a.i.2. Nie wolno stać obok siebie.
a.i.3.a.i.3. Wskakiwanie na siatkę jest zabronione.

Regulamin korzystania z placu zabaw:

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji.
2. Rodzice ponoszą pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci.
3. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu Osada Stara Rzeka oraz mieniu innych obecnych tam osób.
4. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia osób lub/i mieniu przez dzieci.
5. Na terenie Placu Zabaw nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych.
6. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren Placu Zabaw alkoholu i innych środków odurzających oraz ich spożywania.
7. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
8. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia innych przebywających na Placu Zabaw.
9. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł:
zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń, szczególnie dotyczy to huśtawek, przelotni, drabinek, bramek i dachów domków,
zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz:
zaśmiecania terenu,
niszczenia roślin,
dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń,
zakłócania spokoju i porządku publicznego,
palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.

Regulamin korzystania z jacuzzi:

Domek Premium posiada przynależne do niego jacuzzi, z którego mogą korzystać wyłącznie goście zameldowani w Domku Premium
1. Jacuzzi (dalej zwane „Jacuzzi”) jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”)
zameldowani w Domku Premium.
2. Jacuzzi jest czynne całą dobę.
3. Obiekt Osada Stara Rzeka może zamknąć Jacuzzi z uwagi na problemy techniczne.
4. Goście korzystają z Jacuzzi bezpłatnie.
5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Z Jacuzzi nie mogą korzystać Goście:
a) cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne,
urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne,
b) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,
c) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych
drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,
d) którym lekarz zabronił korzystania z Jacuzzi, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich temperaturach.
7. Obiekt Osada Stara Rzeka nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Jacuzzi, a w szczególności Obiekt
nie ma obowiązku sprawdzać czy Gościa nie dotyczą wyłączenia określone w pkt.7 lub/i pkt.11 niniejszego
regulaminu.
8. Jednocześnie w Jacuzzi może przebywać maksymalnie 5 osób.
9. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min
10. Osobom korzystającym z Jacuzzi zabrania się :
a) wchodzenia do Jacuzzi w obuwiu,
b) skakania do Jacuzzi,
c) wchodzenia do Jacuzzi w inny sposób niż przy użyciu schodków,
d) wylewania wody z Jacuzzi,
e) siadania na brzegu Jacuzzi,
f) nurkowania w Jacuzzi,
g) niszczenia Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia Jacuzzi oraz terenu wokół Jacuzzi,
h) wchodzenia do Jacuzzi wbrew zakazowi lub w czasie wyłączenia Jacuzzi z korzystania przez Gości,
i) korzystania z Jacuzzi w godzinach innych niż pomiędzy 09:00 a 22:00,
j) wprowadzania zwierząt do Jacuzzi,
k) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Jacuzzi,
l) jedzenia i/lub picia w Jacuzzi,
m) wnoszenia do Jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,
n) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Jacuzzi przez innych Gości,
o) korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Z Jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
13. Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica.
14. Osoby korzystające z Jacuzzi zobowiązane są do przestrzegania poleceń Właścicieli Obiektu i bezwzględnego
podporządkowania się ich nakazom.
15. Korzystanie z Jacuzzi przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Obiekt, więc Goście
korzystają z Jacuzzi na własne ryzyko.
16. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domku. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Osady Stara Rzeka nie ponosi odpowiedzialności.
17. Ośrodek ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za
szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Jacuzzi.
18. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub
przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte ze Strefy Basenowej przez Właściciela Obiektu.
19. Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.
20. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody . W
przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
21. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać Właścicielowi Obiektu
22. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu w Domku Premium oraz na stronie internetowej
Obiektu Osada Stara Rzeka.

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi
1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
23. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
24. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. ( występuje podwyższony poziom środka
dezynfekującego)
25. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
26. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi obiektu.
27. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
a) Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób
korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek ,
b) Użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany,
c) Wpychania osób do wanny,
d) Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np.
szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
e) Zanurzania głowy i twarzy,
f) Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
g) Wylewania wody.

UWAGA! DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ
PRZEGRZANIE ORGANIZMU . SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY,
ZASŁABNIĘCIA

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Wypożyczalnia rowerów, rowerów elektrycznych i akcesoriów rowerowych prowadzona jest przez Osada Stara Rzeka Sp. Z o.o. Sp.K. (zwaną dalej również „Wypożyczalnią”)
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sprzętu sportowego Wypożyczalni.
3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Sprzęt”) od Wypożyczalni („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią odrębną umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje podpisem niniejszy Regulamin.
4. Sprzęt może zostać wypożyczony osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która podpisze umowę wypożyczenia Sprzętu po uprzednim okazaniu przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia. tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana).
5. Opłata za wypożyczenie Sprzętu pobierana jest z góry (najpóźniej w momencie odbioru Sprzętu), zgodnie z udostępnionym cennikiem w wypożyczalni oraz na stronie internetowej Wypożyczalni. 

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU 

1. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się wyłącznie w Wypożyczalni. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
2. Wypożyczalnia przekazuje Klientowi do używania Sprzęt sprawny technicznie z wyposażeniem dodatkowym określonym umową wypożyczenia.
3. Odbierając wypożyczany Sprzęt, Klient powinien upewnić się i potwierdzić, że jest on kompletny i sprawny technicznie.
4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczania Sprzętu przez Klienta jakiejkolwiek usterki Sprzętu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu Wypożyczalni, brak takiego zgłoszenia i korzystanie z niesprawnego Sprzętu może skutkować odpowiedzialnością Klienta za usterki i szkody z tego wynikające.
5. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony Sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zobowiązany jest do:
a) Pozostawiania Sprzętu pod odpowiednim nadzorem wyłącznie w bezpiecznych miejscach;
b) Zachowania Sprzętu w należytym stanie podczas użytkowania, w szczególności Klient nie może w żaden sposób demontować wyposażenia/elementów Sprzętu;
c) Powstrzymania się od samodzielnego dokonywania napraw Sprzętu wykraczającego poza zwykłe czynności eksploatacyjne.
6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności za szkody spowodowane użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia.
7. Podczas zwrotu przez Klienta Sprzętu do Wypożyczalni dokonywana jest wspólnie z Klientem inspekcja zwracanego Sprzętu w celu potwierdzenia i określenia stanu zwracanego Sprzętu. Klient nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwykłe zużycie Sprzętu, wynikające z jego normalnego użytkowania Sprzętu przez Klienta, a także za wady fabryczne Sprzętu.
8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z powodu użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia, Wypożyczalnia uprawniona jest do obciążenia Wypożyczającego kwotą odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego Sprzętu lub odpowiadającą wartości wypożyczonego Sprzętu (w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona).
9. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego Sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania, a w przypadku kradzieży dodatkowo zgłosić ten faktu organom ścigania.
10. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia Sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji Wypożyczalni.
11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego Sprzętu w określonym umową wypożyczenia terminie przez Klienta, braku zgłoszenia Wypożyczalni przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu lub w przypadku braku akceptacji Wypożyczalni chęci przedłużenia wypożyczenia przez Klienta, taka sytuacja może zostać uznana za kradzież przez Klienta Sprzętu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu ochrony swoich praw, w tym do poinformowania organów ścigania.
12. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
13. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Osada Stara Rzeka Sp. Z o.o. Sp.K. z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu, chyba że wyłączną winę będzie za nie ponosić Wypożyczalnia Osada Stara Rzeka Sp. Z o.o. Sp.K.. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wypożyczalnia Osada Stara Rzeka Sp. Z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nie będące wynikiem okoliczności obciążających Wypożyczalnię Osada Stara Rzeka Sp. Z o.o.Sp.K..
14. Klient nie może użyczyć sprzętu rowerowego osobie trzeciej.
15. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu jest okazanie przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana), a także podanie następującego katalogu danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest Osada Stara Rzeka Spółka z o.o. Sp.K. z siedzibą w 86-150 Osie, ul. Nowy Świat 8 KRS, 0000849782. NIP, 5592053629. Regon, 38650925
3. Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są w celu realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu.
4. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. ewidencja sprzedaży; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np.: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, odpowiedzi na pytania/wnioski Wypożyczającego.
5. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w celu prawidłowej realizacji usługi i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, IT). Dane osobowe mogą być także przekazywane organom ściągania w przypadku podejrzenia bezprawnego przywłaszczenia Sprzętu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, o ile przetwarzanie ich jest niezbędne do dochodzenia roszczeń (6 lat) lub spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. obowiązku dokumentacyjnego, archiwizacyjnego czy sprawozdawczego. Jednocześnie Administrator zaznacza, że dane osobowe nie będą przechowywane, gdy odpadnie uzasadniony cel ich przechowywania.
7. Podanie danych osobowych przez Wypożyczającego jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu. Odmowa podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować odmową zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu.
8. Wypożyczającemu, zgodnie z RODO przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Wypożyczającemu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Wypożyczającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Wypożyczający uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane osobowe Wypożyczającego nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
11. Dane osobowe Wypożyczającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami pobytu w obiekcie Osada Stara Rzeka.

Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu dokonania rezerwacji.

Właścicielem obiektu jest:

Osada Stara Rzeka Spółka Z O.O. Sp.K.

Ul. Nowy Świat 8

86-150 Osie

NIP: 5592053629

Regon: 386509256

Reprezentowany przez panią Ewę Otlewską

Tel: +48 696 283 281

E-mail: kontakt@osadastararzeka.pl

Osoby korzystające z pobytu w obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi. Osoba dokonująca rezerwacji w obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej rezerwującym.

Informacje podstawowe

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.

 2. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

Regulamin rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji jest możliwe poprzez stronę internetową osadastararzeka.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 696 283 281 bądź poprzez e-mail : kontakt@osadastararzeka.pl

 2. W celu potwierdzenia rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 40% całej rezerwacji w ciągu 24 h.

 3. Dokonanie płatności na stronie osadastararzeka.pl odbywa się poprzez system płatności, udostępniony w panelu rezerwacji lub przelewem tradycyjnym. Nr konta :

57109016780000000146603309 Bank Santander

 1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 2. Właściciel ma prawo anulować rezerwację wstępną w ciągu 24 h bez podania przyczyny.

 3. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty, po uwzględnieniu kwoty zadatku, dokonywana jest w dniu przyjazdu gotówka lub kartą.

 4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł.

Odwołanie rezerwacji

 1. Anulowanie rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy. Obiekt nie obciąży rezerwującego żadnymi opłatami, a zadatek zostanie zwrócony.

 2. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem.

 3. Zadatek można przenieść na inny termin, jeśli zmiana nastąpi do 14 dni przed przyjazdem.

Zameldowanie oraz wymeldowanie

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu odjazdu.

 2. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy.

 3. Rezerwujący po przyjeździe sprawdza wszelkie uszkodzenia, np. Mebli, sprzętu i w razie zauważenia jakichkolwiek zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.

 4. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

 5. W przypadku korzystania z domku większej ilości osób niż podano w rezerwacji, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjach bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 6. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez właściciela obiektu.

 7. W przypadku skrócenia czasu pobytu niezależnej od właściciela Obiektu, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

Regulamin Pobytu

 1. Goście zobowiązani są w szczególności do :

 • utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;

 • Korzystania z urządzeń Obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stany;

 • Oddania domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru ( śmieci powinny być wyniesione, naczynia umyte).

 • W sytuacji niedostosowania się do zaleceń, kaucja nie zostanie zwrócona.

 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia ( Palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych m.in. na tarasach obok domków).

 2. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania głośnych imprez.

 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialna , prawną i odszkodowawczą za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

 4. Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu o wszelkich uszkodzeniach i zniszczeniach powstałych w trakcie pobytu.

 5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad BHP i ppoż podczas pobytu, a w szczególności podczas grillowania, palenia ogniska, przebywania na tarasie widokowym, podczas korzystania z sauny czy balii itp.

 6. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku. Wnoszenie materiałów wybuchowych i łatwopalnych jest zabronione. Rzucanie niedopałków papierosów na terenie obiektu Osada Stara Rzeka jest również surowo zabronione.

 7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem bez zwrotu pieniędzy.

 8. Użytkownicy domku mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia zgodne było z zasadami współżycia społecznego i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

 9. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.

 10. Rozpalanie ogniska jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

 11. Przed zakończeniem ogniska należy upewnić się czy ogień został dokładnie ugaszony.

 12. Na czas nieobecności w obiekcie prosimy o wyłączenie urządzeń elektrycznych, zamknięcie okien i drzwi, wygaszenie kominka.

 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa ich czynów oraz zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.

 14. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 15. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie lub sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

 16. Pobyt z pupilem łagodnej rasy jest akceptowany ( dodatkowa opłata za pupila 200 zł za pobyt). Obowiązkiem właściciela jest przedstawienie dowodu na zaszczepienie pupila przeciwko wściekliźnie.

 17. Goście są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach na terenie obiektu i w domkach.

 18. Goście ponoszą odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Powinni dbać o to, aby ich pupile nie wyrządziły krzywdy innym przebywającym oraz nie zakłócały innym spokoju. Poza domkiem psy powinny być trzymane na smyczy.

 19. Obowiązuje zakaz pozostawienia zwierząt w domkach czy na terenie obiektu bez opieki właściciela.

Informacje dodatkowe

 1. Oferujemy bezpłatny parking.

 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież samochodu.

 3. Bramę wjazdową goście zamykają sami.

 4. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny internet wi-Fi.

 5. Drewno do kominka, balii, sauny czy ogniska jest dostepne za dodatkową opłatą.

III. Reklamacje:

1. Goście mają prawo składać reklamację dotyczącą usług świadczonych przez obiekt.

2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłane drogą elektroniczną na adres kontakt@osadastararzeka.pl w terminie do 10 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w obiekcie, lub jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, w terminie do 10 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.

3. Obiekt zastrzega sobie 10-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin korzystania z balii:

1. Balia jest integralną częścią obiektu „Osada Stara Rzeka“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.

2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z balii jest dozwolone dla osób powyżej 16.roku życia.

4. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.

5. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:

z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,

z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,

z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi, z podwyższoną temperaturą ciała, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

6. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie obiektu Osada Stara Rzeka nie ponosi odpowiedzialności.

7. Przed wejściem do balii należy:

Dokładnie umyć całe ciało, zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, zdjąć okulary i szkła kontaktowe, zdjąć obuwie

8. Gościom do rozpalenia w piecu w balii przygotowane jest drewno, za które obowiązuje dodatkowa opłata.

9. Goście zobowiązani są do samodzielnego rozpalenia oraz pilnowania pieca – do dokładania drewna, aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody. Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2h – 4h godzin. Pokrywy balii nie zdejmujemy w trakcie nagrzewania wody.

10. Balia udostępniana jest dla wszystkich gości przebywających w obiekcie Osada Stara Rzeka, a woda jest regularnie wymieniana i kontrolowana.

11. W celu uporządkowania harmonogramu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

12. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

13. Zabrania się wnoszenia do balii napojów w szklanych pojemnikach.

14. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

15. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące.

16. Wychodząc z balii należy zachować ostrożność, gdyż stopnie mogą być śliskie.

Regulamin korzystania z sauny zewnętrznej

Informacje podstawowe

 1. Sauna zewnętrzna jest dostępna dla wszystkich gości obiektu.

 2. W celu uporządkowania harmonogramu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

 3. W saunie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na raz.

 4. Nie należy dotykać elementów pieca sauny – mogą być bardzo gorące

Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem:

1.Gościom do rozpalenia w piecu sauny przygotowane jest drewno, za które obowiązuje dodatkowa opłata.

2. Goście zobowiązani są do samodzielnego rozpalenia oraz pilnowania pieca – do dokładania drewna, aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury.

3.Kratki wentylacyjne w saunie powinny zawsze być otwarte.

4. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji

użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

5. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może

dokonywać tylko pracownik obsługi.

6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

7. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.

8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości

użytkowanego pomieszczenia.

10. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.

11. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała

wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

12. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

13. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

14. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.

15. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak

największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.

16. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

17. Na teren sauny zabrania się:

    • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

    • wykonywania zabiegów kosmetycznych,

    • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

    • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

    • wnoszenia napojów alkoholowych,

    • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

    • palenia tytoniu,

    • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

18. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

19. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.

20. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

    • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

    • osobom z chorobami krążenia,

    • osobom chorującym na cukrzycę,

    • osobom nietrzeźwym,

    • kobietom ciężarnym,

    • kobietom w czasie menstruacji.

21. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.

22. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

23. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.